Log In Forgot Password?
คาถาป้องกันผี ภูตผี วิญญาณจะไม่มารบกวน

คำบูชา คาถา : คาถาป้องกันผี ภูตผี วิญญาณจะไม่มารบกวน

คาถาป้องกันผี ใช้สวดเมื่อเกิดความกลัวผี วิญญาณจะไม่มารบกวน

นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ
สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ
ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา
สัพเพยักขา ปะลายันติ
สักกัสสะ วะชิราวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง
อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ