Log In Forgot Password?
คำภาวนาเวลาเผาศพ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คำภาวนาเวลาเผาศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ

อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต

กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ ไปได้

ขอบคุณภาพจาก manager.co.th