ฮวงจุ้ย เคล็ดลับการแขวนรูปถ่าย เพื่อเป็นมงคลและสงบสุข

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ฮวงจุ้ย เคล็ดลับการแขวนรูปถ่าย เพื่อเป็นมงคลและสงบสุข

1. แขวนรูปถ่ายของคุณหรือสมาชิกในครอบครัว ให้หันหน้าไปในทิศที่ดีที่สุดของแต่ละบุคคล
2. ไม่แขวนรูปถ่าย ให้หันในทิศทางที่เป็นอัปมงคลของแต่ละบุคคล
3. ไม่แขวนรูปถ่ายเอาไว้ที่ผนังด้านติดกับห้องน้ำ ห้องสุขา เพราะจะทำให้ชีวิตประสบแต่ความยุ่งยาก
4. ไม่แขวนรูปถ่ายให้หันหน้าตรงกับห้องน้ำ ห้องสุขา เพราะจะทำให้ชีวิตอัปโชคและมีแต่ความทุกข์ร้อน
5. ไม่แขวนรูปถ่ายให้ตรงกับประตูหน้าบ้าน เพราะจะทำให้ประสบแต่ปัญหาทุกข์ร้อน
6. ไม่แขวนรูปถ่ายให้ตรงกับบันได เพราะจะทำให้ไม่เป็นมงคล และชีวิตไม่สงบสุข
7. ไม่แขวนรูปถ่ายเอาไว้ที่ห้องใต้ดิน เพราะจะทำให้ไม่เจริญรุ่งเรือง

ข้อมูลจาก Forward Mail
ขอบคุณภาพจาก wongnai.com