Log In Forgot Password?
คาถาเอ็นดู เพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู

คำบูชา คาถา : คาถาเอ็นดู เพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู

ให้ท่องคาถาเอ็นดู ก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อให้ท่านเกิดความรักใคร่เอ็นดู

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา
ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง
ปิณินทะริยัง นะมามิหัง
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

ขอบคุณภาพจาก teflbox.blogspot.com