คาถาป้องกันงู ภาวนาเพื่อป้องกันอันตรายจากงู

คำบูชา คาถา : คาถาป้องกันงู ภาวนาเพื่อป้องกันอันตรายจากงู

คาถาป้องกันงูบทนี้ ใช้ภาวนาเมื่อต้องเข้าป่าหรือพื้นที่รก หรือตอนที่พบเจองู จะทำให้คุณปลอดภัย

ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ
ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง
ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว

ขอบคุณภาพจาก siamensis.org