Log In Forgot Password?
คาถาป้องกันตัว ให้ปลอดภัยจากอันตรายจากคนหรือสัตว์

คำบูชา คาถา : คาถาป้องกันตัว ให้ปลอดภัยจากอันตรายจากคนหรือสัตว์

คาถาป้องกันตัว ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายจากคนหรือสัตว์

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว
พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ

ขอบคุณภาพจาก health.mthai.com