Log In Forgot Password?
คาถาแก้พิษ ภาวนากับสมุนไพรแก้ผื่นแดงได้

คำบูชา คาถา : คาถาแก้พิษ ภาวนากับสมุนไพรแก้ผื่นแดงได้

คาถาแก้พิษ เตรียมเครื่องสมุนไพร <ขิง พลู ไพลตำรวมกัน>และภาวนาคาถาแก้พิษนี้ แล้วทาบริเวณที่เป็นผื่นแดงโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้บรรเทาได้

อะสัง วิสุโล ปุสะพุภะ สะทะวิปิ ปะสะอุ มะ อะ อุ
อาปามะจุปะ ทีมะสัง อังขุ นะโมพุทธายะ

ขอบคุณภาพจาก pantip.com