Log In Forgot Password?
คาถารักษากระดูก เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับกระดูกส่วนต่างๆ

คำบูชา คาถา : คาถารักษากระดูก เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับกระดูกส่วนต่างๆ

หากเกิดอุบัติเหตุกับ แขน ขา หรือกระดูกส่วนต่าง ๆ เกิดหักเดาะ ให้ใช้คาถารักษากระดูกบทนี้ เสกเป่าแล้วนวด เสกไพลออกหรือประคบ  จับเส้นบ่อยๆไม่นานอาการจะดีขึ้นและหายเป็นปกติ

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ เจโรอัตตะ
นะระถา ยิคะวา อัฐฐิรักขัง ภูมิยักขุมัง ปะระมานู
ภะคะวะโตสุโข อิทธิยา อัตตะโน สีริโร มังสังอัตฐิมัง
จักขะ อะวะสุสะเต อะวะสุสะเต สะริเว มังสัง อัตฐิ โลหัตตัง
ปะสานะการิยัง โอม อัคคี คงคานัง ระวังดับหาย

ขอบคุณภาพจาก v063.ru