Log In Forgot Password?
คาถาอยู่เย็นเป็นสุข ช่วยให้ผู้สวกและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คำบูชา คาถา : คาถาอยู่เย็นเป็นสุข ช่วยให้ผู้สวกและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คาถาอยู่เย็นเป็นสุขบทนี้ ให้ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
ตอนตื่นนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้ตัวของผู้สวดและคนภายในครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุขดีนักแล

ตั้งนะโม 3 จบ
อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ
ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวะ ขะมามิหัง

ขอบคุณภาพจาก thaihealth.or.th