Log In Forgot Password?
คาถานิมิตหวย เห็นเลขเด็ดก่อนวันหวยออก

คำบูชา คาถา : คาถานิมิตหวย เห็นเลขเด็ดก่อนวันหวยออก

ก่อนภาวนาให้ชำระร่างกายให้สะอาดแต่งกายให้เหมาะสม ทำพิธีก่อนเข้านอน ภาวนา 3 หรือ 7 จบ หรือตามสบายๆ จัดเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูป เทียน แล้วชุมนุมเทวดา
สวดมนต์ให้เสร็จแล้วจึงภาวนาพระคาถาบทนี้

โอกาสะ โอกาสะ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระเลขตัวสำคัญ
พระยันต์ตัวสำคัญตั้งแต่สูญ เถิง ๙๙
จงเข้ามาสู่จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร
แห่งข้าพเจ้าเทอญ เอ้หิ เอ้หิ เลขขะยันตัง นิมิตตัง อรหัง อรหัง

ขอบคุณภาพจาก news.mthai.com