Log In Forgot Password?
คาถาสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าเคราะห์ร้ายกลายเป็นดี

คำบูชา คาถา : คาถาสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าเคราะห์ร้ายกลายเป็นดี

คาถาสะเดาะเคราะห์บทนี้ ช่วยปัดเป่าเคราะหืร้ายกลายเป็นดี

นะโมเม โรเตโข สัพพะเทวานัง
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สัพพะธัมมา
นุภาเวนะ สัพพะสังฆา นุภาเวนะ
พระเคราะหะ จะเทวะดา สุริยัง วันทัง
ปะมุญจะกะ สะสิภูมโบ จะเทวานัง
พุทโธ ลามัง ถะวิสสะติ ชีโว สุโก จะ
มหาลาถัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ

กราบ ๓ ครั้งแล้วกล่าวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ สวดอย่างนี้ ๗ วัน

ขอบคุณภาพจาก modonut.net