Log In Forgot Password?
คาถากันปืน แคล้วคลาดจากอาวุธปืน

คำบูชา คาถา : คาถากันปืน แคล้วคลาดจากอาวุธปืน

สวดภาวนาเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน
นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด
อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ
อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา
อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด
พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก
นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว

ขอบคุณภาพจาก sawasdeenakhonphanom.com