Log In Forgot Password?
คาถาหัวใจพระธรรม เป็นคาถาวิเศษให้คุณหลายด้าน

คำบูชา คาถา : คาถาหัวใจพระธรรม เป็นคาถาวิเศษให้คุณหลายด้าน

คาถาหัวใจพระธรรม

ทีมะสังอังขุ อาปามะจุปะ สังวิธา ปุกะยะปะ

พระคาถาหัวใจพระธรรม ๗ คัมภีร์ พระสูตร พระวินัยนี้ ถ้าจะให้เป็นเสน่ห์ให้เสกหมากกิน ๓ ที เป็นที่รักแก่คนทั้งปวงแล เสกแป้งหอมน้ำมันหอมทาตาทาผมก็ได้ 
ไปเจรจากับใครเป็นเสน่ห์นิยมดีนักแล เสกน้ำมันทาตัวอยู่คงวิเศษนัก ทำน้ำมนต์พ่นแก้พิษต่างๆ แก้ไขก็ได้
ถอนแก้กระทำคุณไสยคุณคนก็ได้ ถ้าจะให้สตรีมาหาให้เขียนชื่อใส่ใบหมากพลูเสก ๓ ที เรากินเองอยู่มิได้เลย
ถ้ามิมาให้เขียนชื่อใส่กระดาษ เสกด้วยคาถานี้แล้วเอาหินทับไว้อยู่มิได้มากหาเราแล ตามแต่จะใช้เถิด 

ขอบคุณภาพจาก forums.apinya.com