Log In Forgot Password?
เครื่องเรือนตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : เครื่องเรือนตามหลักฮวงจุ้ย

เครื่องเรือนตามหลักฮวงจุ้ย

การเลือกเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ตกแต่งบ้านเรือนและใช้งานตามหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้นจะเน้นไปที่ ความสามารถในการกระตุ้นพลังและการรักษาสมดุลของพลังโดยเกี่ยวข้องกับรูปทรง สีและแบบ ดังนั้นเวลาเลือกซื้อหรือเลือกใช้เครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์จึงควรมีข้อพิจารณาตามหลักวิชาฮวงจุ้ยอยู่ด้วย คือ

เลือกใช้สีให้ตรงกับธาตุประจำทิศที่จะวางเครื่องเรือนนั้นๆ เช่น สีเขียวควรใช้กับทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศของธาตุไม้ หรือสีแดงควรใช้กับทิศใต้ซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟ

เลือกใช้สีเพื่อรักษาสมดุลของพลังหยิน หยาง เช่น ในบริเวณที่มีพลังหยางมากเกินไปให้เลือกใช้ เครื่องเรือนที่มีสีดำหรือสีเขียว ซึ่งเป็นพลังหยินหรือในบริเวณที่มีพลังหยินมากเกินไปให้ใช้เครื่องเรือน ที่มีสีแดง สีส้ม สีเหลืองซึ่งเป็นพลังหยาง

เลือกใช้เครื่องเรือนที่มีลักษณะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย คือ ไม่มีเหลี่ยมมุมที่จะก่อให้เกิดศร พิฆาต ไม่เป็นซี่ลูกกรงที่เป็นสัญลักษณ์ของการถูกกักขัง จองจำและก่อให้เกิดศร พิฆาตด้วยถ้าเป็นเก้าอี้ต้อง มีที่เท้าแขนและพนักพิงสูง รูปทรงต้องได้สมดุลไม่บิดเบี้ยว เช่น ไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูควรเป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

หากสั่งทำเครื่องเรือนโดยเฉพาะมาใช้เองควรที่จะกำหนดขนาดที่เป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ยด้วย ในการจัดวางเครื่องเรือนต้องไม่จัดวางเรียงให้ตั้งชิดจนเกินไป เพราะจะขัดขวางการเคลื่อนตัวของพลัง

การจัดวางเครื่องเรือนในห้องต่างๆ มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในทุก ๆ ด้าน จึงควรจัดวางอย่างมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบแบบแผนตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ให้แน่ใจว่าไม่จัดวางเครื่องเรือนขวางแนวประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูห้องใดก็ตาม และไม่จัดวางเครื่องเรือนให้ใกล้กับประตูจนเกินไป

ประตูทางเข้าสำนักงานหรือบริษัทที่ทำให้โชคดีมีกำไรความเจริญรุ่งเรืองของกิจการของบริษัทนั้น ขึ้นอยู่กับประตู ทางเข้าสำนักงานเป็นหลัก หากคุณเป็นเจ้าของกิจการประตูทางเข้าก็ควรที่จะหันหน้าไปสู่ทิศที่ดีที่สุดของคุณ และถ้าเป็นประตูทางเข้าไม่ตั้งอยู่ในทิศที่ดีของคุณ ก็ให้ลองหาประตูอื่นดูว่ามีที่ตั้งตรงกับทิศที่ดีที่สุดหรือไม่ ถ้ามีก็จงใช้ประตูนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่เจ้าของกิจการ แต่ก็จะเป็นการดีที่จะเข้าออกสำนักงาน ทางประตูที่ตั้งอยู่ในทิศที่ดีของคุณ

ประตูที่ตั้งอยู่ในทิศเหนือของอาคาร ก็เป็นประตูที่ดีสำหรับการค้าธุรกิจเช่นกัน ซึ่งก็สามารถใช้ทดแทนประตู ที่ดีประจำตัวคุณได้

อาคารสำนักงานหรือตึกที่ทำการต่างก็มีวันเดือนปีเกิดของตนเอง โดยถือเอาวันเปิดใช้เป็นหลัก ซึ่งหลักการคำนวณ หาทิศที่ดีก็มีหลักเช่นเดียวกันกับการหาทิศที่ดีของคุณ แต่อาคารนั้นจะยึดถือเพศตามเจ้าของว่ามีเจ้าของเป็นหญิงหรือชาย ประตูที่ตั้งตามทิศที่คำนวณได้จะใช้เป็นประตูเข้าออกสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาศัยหรือ ทำงานอยู่ในอาคารนั้นๆ

ขอบคุณภาพจาก arthousegroups.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fafonfai.org