Log In Forgot Password?
ทายใจทายนิสัย รสชาติกาแฟที่ดื่ม

ทายใจ ทายนิสัย : ทายใจทายนิสัย รสชาติกาแฟที่ดื่ม

ทายใจทายนิสัย รสชาติกาแฟที่ดื่มกาแฟรสอ่อนๆ
มักเป็นคนที่ค่อนข้างชอบความสงบ สนใจสุขภาพ ชอบความสะอาด และความปลอดโปร่งสบายกาย สบายใจ นอกจากนั้น ยังเป็นคนเคารพความเห็นของผู้อื่น ไม่ชอบโต้แย้งกับใครโดยไม่จำเป็น


กาแฟหวานจัด
มักเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์เปราะบาง ปรวนแปรง่าย เป็นคนที่มักจะมีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่ อยากมีชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก อยากเป็นคนพิเศษของใครซักคน


กาแฟรสกลมกล่อม
มักเป็นคนที่ค่อนข้างชอบชีวิตที่ลงตัว มีความพอดีในจิตใจ ไม่ชอบการแก่งแย่งแข่งขัน ไม่ชอบการต่อสู้เพื่อให้รู้ผลแพ้ชนะชนะ มักเป็นคนดูแลสุขภาพ ให้ความสนใจเรื่องการเรียน การศึกษา ชอบการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม


กาแฟขมๆ หรือ รสเข้มจัด
มักเป็นคนที่ค่อนข้างเอาการเอางาน ช่างคิด ช่างวางแผน มีหัวทางธุรกิจ และชอบการทำงานที่ท้าทาย แต่ก็มักเป็นคนที่มีความเครียดเสมอ ๆ เพราะเฝ้าครุ่นคิดแต่หนทางที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวัง


กาแฟรสชาติหวานมัน
มักเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเผย ใจกว้าง ชอบความสนุกสนานในชีวิต เป็นคนร่าเริง ช่างกระเซ้าเย้าแหย่ นอกจากนั้น ยังเป็นคนรักความยุติธรรม ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบ และจะรักษาสิทธิของตัวเองเสมอ


กาแฟที่กลิ่นหอมแรง
มักเป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือก ชอบแต่สิ่งที่ดีที่สุด มักพิถีพิถันต่อข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เป็นคนรักเพื่อน มีทัศนะที่ชัดเจนต่อสิ่งต่าง ๆ และชอบการอยู่ในสังคมที่มีแต่คนทัศนะตรงกัน


กาแฟร้อนๆ
มักเป็นคนที่ค่อนข้างหาความสุขได้อย่างง่าย ๆ ชอบความมีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง เป็นคนตื่นตัวเร็วและปรับตัวเก่ง สามารถนำเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ของตัวเองมาปรับใช้และให้ข้อคิดที่ดีกับคนอื่น ๆ


กาแฟเย็น
มักเป็นคนที่ค่อนข้างชอบการมีเพื่อนเยอะๆ ชอบการได้พักผ่อน ผ่อนคลาย เมื่อเวลาทำงานก็ทำงานก็ตั้งใจทุ่มเท แต่พอเวลาพักก็หาความสุขให้กับตัวเองอย่างเต็มที่ เป็นคนร่าเริงเช่นกัน ใครอยู่ใกล้ก็มักเบิกบานไปด้วยขอบคุณข้อมูล : Forward mail
ขอบคุณรูปภาพประกอบ : kafaesansuk.wordpress.com