รูปทรง สระน้ำ บ่อน้ำ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านมีผลต่อฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : รูปทรง สระน้ำ บ่อน้ำ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านมีผลต่อฮวงจุ้ยบ้าน

รูปทรง สระน้ำ บ่อน้ำ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านมีผลต่อฮวงจุ้ยบ้าน

รูปทรงของสระน้ำหรือบ่อน้ำที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของบ้านจะมีผลต่อฮวงจุ้ยของบ้าน และส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้ทั้งในทางบวกหรือในทางลบ ซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาให้เข้าใจในรูปแบบ เอาไว้ดังนี้ คือ

1. สระน้ำ หรือบ่อน้ำ หรือสระน้ำพุที่เป็นรูปทรงกลม และมีขอบรอบสระน้ำที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ใกล้อาคารบ้านเรือนจะส่งผลทำให้เกิด โชคลาภเพิ่มพูนขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัย และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน

2. สระน้ำพุ หรือบ่อน้ำพุที่เป็นรูปทรงกลม และมีขอบรอบสระน้ำที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ใกล้กับโรงงานจะส่งผลทำให้คนงานในโรงงาน มีจิตใจสงบ มีขวัญกำลังใจดี และมีความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ทำให้มีกำลังผลิตเพิ่มมากขึ้น และกิจการมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

3. สระน้ำ บ่อน้ำ หรือสระน้ำพุที่มีรูปทรงคล้ายเป็นลำแขนอุ้มกะละมังใส่น้ำ (เป็น 2 สระตั้งอยู่ใกล้กัน) ตั้งอยู่หน้าอาคารบ้านเรือนลักษณะ เช่นนี้ในทางวิชาฮวงจุ้ยกล่าวว่าเป็นลักษณะที่ไม่เป็นมงคลจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย และยังทำให้ผู้หญิงผู้มีครรภ์มี สุขภาพที่ไม่ดี และอาจแท้งบุตรได้

4. สระน้ำพุ สระว่ายน้ำ หรือบ่อน้ำที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตั้งอยู่ในระยะที่ห่างจากอาคารบ้านเรือนพอสมควรจนพลังหยิน ไม่สามารถจะก่อกวนผู้อยู่อาศัยได้ ลักษณะเช่นนี้มีความทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโชคมีลาภ

5. สระน้ำพุ สระว่ายน้ำ หรือบ่อน้ำที่เป็นรูปทรงกลมที่มีน้ำลึกขุ่นและสกปรกจะเป็นอัปมงคลต่อผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนทำให้ มีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคปอดได้ง่าย และยังเป็นเหตุที่ทำให้เด็กเล็กในบ้านตกน้ำตายทุกรุ่น

6. สระน้ำที่เป็นรูปจันทร์เสี้ยวที่หันส่วนโค้งเข้าหาตัวอาคารบ้านเรือนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีชีวิตที่ไม่ค่อยจะเป็นสุข และโชคลาภเสื่อมถอย

7. สระน้ำที่เป็นรูปทรงคล้ายรูปทรงของผลน้ำเต้า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในอาคารบ้านเรือนมีเคราะห์ร้าย ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย และมีสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดี

8. สระน้ำที่เป็นรูปทรงคล้ายขนมใส่ไส้รูปสามเหลี่ยมจะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเรือนมีธุรกิจการงานที่ไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย แต่จะกลับเป็นผลดีต่อผู้มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง 

ขอบคุณภาพจาก banidea.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fafonfai.org