Log In Forgot Password?
ฮวงจุ้ย ลักษณะพื้นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ฮวงจุ้ย ลักษณะพื้นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน

ฮวงจุ้ย ลักษณะพื้นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน

การเลือกพื้นที่ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนมีผลต่อความเป็นมงคล และอัปมงคลต่อผู้อยู่อาศัยดังนี้ คือ

1. พื้นดินร่วนซุย การสร้างอาคารบ้านเรือนบนพื้นดินร่วนซุย จะทำให้รากฐานของอาคารไม่มีความมั่นคง ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย ทำให้อาชีพการงาน และชีวิตความเป็นอยู่ไม่มีความมั่นคง

2. พื้นดินมีตอไม้ หรือรากไม้ การสร้างอาคารบ้านเรือนบนพื้นดินที่มีตอไม้ หรือรากไม้อยู่ใต้ดิน จะทำให้พื้นดินมีสภาพที่ไม่แข็งแรงทำให้ฐานรากของอาคารไม่มีความมั่นคง ผู้อยู่อาศัยจะมีโชคชะตาชีวิตที่ไม่ดี

3. พื้นที่มีบ่อน้ำเก่าที่ถูกถม การสร้างอาคารบ้านเรือนบนพื้นที่ ๆ ถมทับบ่อน้ำเก่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหู และตา และอีกทั้งรากฐานบ้านจะไม่แข็งแรง ทำให้ชะตาชีวิตของผู้อยู่อาศัยไม่ค่อยจะดีนัก

4. พื้นดินชุ่มชื้น การสร้างอาคารบ้านเรือนบนพื้นดินที่ชุ่มน้ำมีการระบายน้ำไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และทำให้ครอบครัวไม่มีความสงบสุข

5. พื้นดินมีน้ำเสียแช่ขัง การสร้างอาคารบ้านเรือนบนพื้นดินที่มีน้ำเสียแช่ขัง (รวมถึงใต้พื้นดินภายใต้อาคาร) จะทำให้รากฐานของบ้านผุกร่อนเร็ว ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ไม่มั่นคง และอาชีพการงานล้มเหลว

6. พื้นที่มีซากปรักหักพังมานาน การสร้างอาคารบ้านเรือนบนพื้นที่ ๆ เคยมีซากปรักหักพังมานาน ทำให้เกิดความเป็นอัปมงคลกับผู้อยู่อาศัย สุขภาพถูกบั่นทอน และเจ็บป่วยได้ง่าย

7. พื้นที่ ๆ มีทางน้ำไหลผ่านเข้าไปในที่ดิน ลักษณะพื้นที่เช่นนี้แสดงว่าเป็นพื้นที่ต่ำ และจะเกิดปัญหาน้ำท่วมได้ค่อนข้างง่าย ทำให้พื้นฐานไม่มั่นคง และมีความชื้นสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และยังทำให้เกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ อาชีพการงาน และอนาคตไม่มีความแน่นอนหาความมั่นคงไม่ได้ และไม่มีโชค ไม่มีลาภอีกด้วยจึงถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดีที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง

8. พื้นที่เคยเป็นซากปรักหักพังของวัด วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ควรเข้าไปล่วงล้ำอยู่อาศัย และแม้จะเป็นเพียงซากปรักหักพังแล้วก็ตาม ก็ยังมิบังควรมิฉะนั้นจะประสบกับเหตุเภทภัย และเคราะห์กรรม ยิ่งถ้าใช้เป็นที่ประกอบธุรกิจการค้าก็ยิ่งจะทำให้มีผลกระทบเกิดความซบเซาถึงกับล้มเลิกกิจการไปในที่สุด

9. พื้นที่เคยเป็นสนามรบ หรือลานประหาร สนามรบ หรือลานประหารมีกลิ่นอายแห่งความตายเต็มไปด้วยพลังหยิน และความเป็นอัปมงคลหากเข้าอยู่อาศัยบนพื้นที่นี้จะทำให้เกิดปัญหาในด้านของมนุษยสัมพันธ์ มีความขัดแย้ง เกิดการทะเลาะวิวาท อารมณ์วู่วาม หากทำธุรกิจการค้าบนพื้นที่นี้ก็จะพบกับความสำเร็จได้อย่างยากลำบาก และอาจถึงกับต้องล้มเลิกกิจการ

10. พื้นที่เคยเกิดอัคคีภัย พื้นที่ ๆ เคยเกิดมีอัคคีภัยจะทำให้พลังในดินถูกทำลายไปจนหมด หากจะสร้างอาคารบ้านเรือนจะต้องเปลี่ยนหน้าดินนี้ใหม่ หรือพักดินนี้อย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา 5 ปี มิฉะนั้นแล้วจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ไม่ราบรื่น อาชีพการงาน หรือธุรกิจการค้า (บนพื้นที่) ซบเซาไม่มีความเจริญก้าวหน้า และยากที่จะประสบกับความสำเร็จ

ขอบคุณภาพจาก blogspot.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fafonfai.org