Log In Forgot Password?
คาถาเสกขี้ผึ้ง ทำให้คนรักเชื่อฟัง

คำบูชา คาถา : คาถาเสกขี้ผึ้ง ทำให้คนรักเชื่อฟัง

คาถาเสกขี้ผึ้งบทนี้ ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติกแล้วนำมาทาปาก เมื่อพูดอะไรจะทำให้คนรักเชื่อฟัง

มทุจิตตัง สุวามุปขัง
ทิตสวานิมามัง ปิยังมะมะ
เมตตา ชิวหายะมะ ทุรัง
ทะตวาจาจัง สุตทังสุตตะวา
สัพเพชะนาพะ หุชะนาอิตถีชะนา
สัมมะนุนะ พรามมะนา นุนะ
ปะสังสันติ

ขอบคุณภาพจาก chaopraya.myreadyweb.com