Log In Forgot Password?
คาถานักมวย จะทำให้มีชัยชนะในการขึ้นชกมวย

คำบูชา คาถา : คาถานักมวย จะทำให้มีชัยชนะในการขึ้นชกมวย

คาถานักมวย ใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วดื่มก่อนขึ้นชกจะทำให้มีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้

นะโม พุทธายะ นะธนู นะกาโรโหติ สัมภะโว
ปะถะมังพินธุกังชาตัง นะรา นะวะ หิตังเทวัง
นะระเทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกหิ
นะมามิสุคะตังชิตัง จะ ภะ กะ สะ

ขอบคุณภาพจาก sport.sanook.com