Log In Forgot Password?
ทายใจทายนิสัย ก้น

ทายใจ ทายนิสัย : ทายใจทายนิสัย ก้น

ทายใจทายนิสัย ก้น


ก้นกลมกลึงและผึ่งผาย
ความกลม กลึงและผายใหญ่ของก้นสาวประเภทนี้บ่งบอกถึงความมีเสน่ห์ทางเพศของนางจนเต็ม ล้น ซึ่งคุณย่อมทราบดีว่ายามที่ นางเคลื่อนไหวส่ายก้นนั้นจะเล้าใจขนาดไหน นางผู้นี้จะมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบเข้าสังคมทั้งยังเป็นสาวที่เปิดเผย พูดจาตรงไปตรงมาและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และด้วยความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมนางจึงชอบความท้าทาย เป็นพิเศษ แต่ก็เบื่อกับความจำเจเช่นกัน ดังนั้นควรพาเธอเปลี่ยนบรรยากาศเสียบ้างเพื่อชีวิตรักที่ยืนยง

ก้นงอนและกลมกลึง
หาก นางใดได้เป็นเจ้าของบั้นท้ายลักษณะนี้ถือว่ามีโชคและสิริมงคลต่อผู้เป็นเจ้า ของทั้งทางนิตินัยและทางพฤตินัยนักแล เพราะก้นนี้เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำความสำเร็จในชีวิตและความ มั่งคั้ง แต่บางครั้งอารมณ์นางจะทำให้คุณเกิดปัญหาบ้าง เพราะมีครบทุกรส ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะประคับประคองและรู้หลบรู้หลีกไปได้ดีแค่ไหน สำหรับเรื่องความร้อนแรงนั่นเล่านางจะต้องการอย่างไม่มีวันจบสิ้น นางชอบความเร้าใจอยู่เสมอผู้ใดเป็นเจ้าของทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยของนางจะ ประสบวามสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งและร่ำรวยเงินทอง

ก้นจิ๋วแต่แจ๋ว
ลักษณะ ก้นของนางผู้นี้แม้จะเล็กแต่ก็แน่นบี๋งบั๋งเรียกว่า แม้จะดูปริมาณไม่มากแต่คุณภาพคับจอ นางจะเป็นคนไม่ชอบพูดพล่ามมากนัก เพราะนางเป็นนักปฏิบัติที่ดีนักแลจนคุณอดสะท้านในความมหัศจรรย์ไม่ได้ นางผู้มีก้นเล็กนี้จะชอบอะไรที่สนุกสนานและโลดโผนความมีชีวิตชีวาของนางจะทำ ให้คุณประทับใจ แต่นางก็เป็นสาวเอาแต่ใจตัวเองและมักไม่ปล่อยตัวปล่อยใจ ให้เตลิดเปิดเปิงเพราะนางใช้สมองตัดสินใจมากกว่าอารมณ ์แต่ถ้าทั้งสองอย่างมาบรรจบกันเข้าความสุขนานับประการจะตกอยู่ที่คุณ

ก้นย้อยและย้วย
นาง ใดที่เป็นเจ้าของก้นลักษณะนี้มักจะมีอายุเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วยแรงดึงดูดของโลกผนวกกับกาลเวลาจึงแปรผันให้นางเป็นเช่นนี้แล นางจะเป็นสาวชอบสันโดษไม่ชอบความท้าทายเป็นอย่างยิ่งและนางก็จะไม่ฟิตเท่า ที่ควร หากคุณ (ยัง) อยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางจำต้องสรรหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัวแบบสุด ๆ เท่าที่จะทำได้ เพราะนางจะรู้สึกกังวลและไม่กล้าเปิดเผยแต่นางก็เป็นคนที่รักสงบและไม่ชอบ ระรานใคร

ก้นแบนและแฟบ
สำหรับ นางที่มีก้นแบนมักจะแสดงออกถึงความเป็นสาวที่รักนวลสงวนตัวเป็นที่ตั้ง เหตุเพราะความไม่มั่นใจในสรีระร่างกายเป็นที่ตั้ง นางจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีดังนั้นคุณจึงมีหน้าที่เป็นผู้สร้าง อารมณ์ให้กับนางเท่านั้น เพราะนางจะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวและชอบครุ่นคิดกับตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว แต่เมื่อนางคิดอยากจะให้ใครมาสัมผัสเนื้อนูนของนางแล้วนั้นนางจะจงรักภักดี ไปตลอดกาลขอบคุณข้อมูล : forward mail
ขอบคุณรูปภาพประกอบ : oknation.net