Log In Forgot Password?
ทายใจทายนิสัย เครื่องดื่มที่ชอบ

ทายใจ ทายนิสัย : ทายใจทายนิสัย เครื่องดื่มที่ชอบ

ทายใจทายนิสัย เครื่องดื่มที่ชอบ


ชอบดื่มน้ำหวาน
เป็นคนรักสงบ ชอบทำงานประเภทที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีความมานะพยายามสูง ค่อนข้างจะยึดมั่นในสิ่งที่ตนคิดเอามากๆ ไม่ใช่คนที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้โดยง่าย ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีความสุขอยู่เสมอ และมีความหวังในชีวิตอยู่ตลอดเวลา

ชอบ ดื่มน้ำอัดลม
มักเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองเอา มากๆ ไม่มีใครสามารถบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ได้ และเป็นคนที่ชอบศึกษา หาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน นอกจากนี้ยังเป็นคนรักการเดินทางมาก ชอบการผจญภัยตลอดเวลา

ชอบดื่ม น้ำชา
มักเป็นคนที่มีความละเมียดละไมในการใช้ ชีวิตมาก คนที่อยู่ใกล้ชิดมักรู้สึกอบอุ่น และผ่อนคลายทั้งยังสามารถเข้าได้กับคนทุกกลุ่ม และมีเสน่ห์ต่อทุกคน

ชอบดื่ม กาแฟ
เป็นคนที่มีความคาดหวังในชีวิตสูงมาก เมื่อตั้งความหวังอะไรไว้ ก็จะพยายามไปให้ถึงสิ่งที่หวังนั้นให้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ยึดถือในเหตุผล และหลักการ ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นคนจริงจังและตรงไปตรงมามาก ชอบคิดอะไรง่ายๆ แต่ไม่ค่อยมีรายละเอียดในชีวิตนัก

ชอบดื่ม เหล้า
แน่นอนว่ามักจะเป็นคนที่รักความสนุก สนาน ชอบแสวงหาความบันเทิง และมักจะสนใจในเรื่องที่มีความสำคัญมากๆ เท่านั้น แต่กับเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัวกลับกลายเป็นคนไร้ความรับผิดชอบได้อย่างน่าแปลกใจ

ชอบดื่ม เบียร์
ส่วนคนที่ชอบดื่มเบียร์มากที่สุดใน บรรดาเครื่องดื่มทั้งหลายนั้น มักเป็นคนที่มีชีวิตชีวา และมีจิตใจที่ฮึกเหิมกล้าหาญมาก และรักการผจญภัยเป็นที่สุด ทั้งยังเป็นคนใจร้อนใจเร็วเสียทุกเรื่อง มีความเป็นอิสระสูงและชอบการแสดงออก

ชอบดื่ม ไวน์
มีรายละเอียดและกฎเกณฑ์ในชีวิตเสมอ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ และสามารถเข้าสังคมได้ดี และค่อนค้างจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยม มักมีปัญหากับคนที่ชอบทำตัวอิสระเกินขอบเขต

ดื่มได้ ทุกอย่าง
เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย รับรู้และเข้าอกเข้าใจ ในความทุกข์ความเศร้าของคนอื่นได้อย่างลึกซึ้ง แต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัว มักจะสับสนกับความต้องการของตัวเองอยู่เสมอขอบคุณข้อมูล : horoscope.mthai.com
ขอบคุณรูปภาพประกอบ : cocktailthai.com