Log In Forgot Password?
คาถาเบิกเนตร ใช้เบิกเนตรพระพุทธรูปที่สร้างหรือหล่อใหม่

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาเบิกเนตร ใช้เบิกเนตรพระพุทธรูปที่สร้างหรือหล่อใหม่

คาถาเบิกเนตร ใช้เบิกเนตรพระพุทธรูปที่สร้างหรือหล่อใหม่

สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ


คาถาเบิกเนตร พระคาถาเบิกเนตร บทนี้ มีประสิทธิภาพมากมายหลายสถาน คาถาเบิกเนตร ใช้เบิกเนตรพระพุทธรูปที่สร้างหรือหล่อใหม่ก็ได้ หรือรูปปั้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทพ หรืออะไรก็ได้ทุก ๆ อย่าง ใช้พระคาถาบทนี้ เสกสุรา หรือเสกน้ำ พ่นตาแดงตาเจ็บก็ดีนักแล หรือจะใช้คาถาเบิกเนตร กับร่างทรง ร่างเทพใหม่ ๆ ในการเบิกเนตรเบิกทวาร เปิดพระโอษฐ์ ก็ใช้ได้ดียิ่ง

ขอบคุณภาพจาก khaosod.co.th