Log In Forgot Password?
คาถาไล่เปรต

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาไล่เปรต

คาถาไล่เปรต ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้ ควรแผ่เมตตาให้เค้ามากกว่าครับ

สุนทะโร วะระรูเปนะ ภูตานิ เปโต
สุสสะโร ธัมมะภาสะเน สุทุททะสัง
ทิสาเปติ สุคะตัง โปโต ภูตา เปหะติ
ปัตตัง เทติ นิระยังคุนา เวสุวันนัง ปัตถิตัง
นะมามิหัง คัตชะมุมหิ

ขอบคุณภาพจาก creditonhand.com