Log In Forgot Password?
คาถาบูชาจตุคามรามเทพ เพื่อเสริมสิริมงคล

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาบูชาจตุคามรามเทพ เพื่อเสริมสิริมงคล

คาถาบูชาจตุคามรามเทพ เพื่อเสริมสิริมงคล

ตั้ง นะโม 3 จบ
กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ สุริยัน  ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล
มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ พุทธบูชา ภิคิโต มหิโน เจยมุต เจยยะ สุริยัน ติ
กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ  จันทัง  ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล
มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ พุทธบูชา ภิคิโต มหิโน เจยมุต เจยยะ จันทิมา ติ

ขอบคุณภาพจาก somrerk.com