Log In Forgot Password?
คาถาปลุกเสกรักยม สำหรับท่านที่เลี้ยงบูชารักยม

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาปลุกเสกรักยม สำหรับท่านที่เลี้ยงบูชารักยม

คาถาปลุกเสกรักยม บทนี้ จะใช้ปลุกรักยมก็ได้ กุมารทองกุมารีก็ได้ ลูกกรอกก็ได้ คาถาปลุกเสกรักยม ใช้ปลุกเสกประจำทุก ๆ วัน อย่าให้ขาด เขาก็จะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นอีก และมีชีวิตชีวาอยู่กับเราตลอดไป และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าให้น้ำมันจันทร์แห้งขวด

จิเจรุนิ จิตตัง เจตตะสิกกัง รูปัง กุมาโรวา
นิมิตตัง กุมารทอง เจ้ารัก เจ้ายม พรายทอง อาคัจฉาหิ จิตติ เอหิ เอหิ
นะมะพะทะ นะมะพะทะ นะมะพะทะ

ขอบคุณภาพจาก weloveshopping.com