Log In Forgot Password?
คาถากันฟ้าผ่า สวดป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถากันฟ้าผ่า สวดป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

คาถากันฟ้าผ่า สวดป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า แต่ถ้าจะให้ดีต้องหลบในที่ปลอดภัย

อากาเสจะ พุทธทิปังกะโร นะโมพุทธายะ

ขอบคุณภาพจาก pro-science.org