Log In Forgot Password?
คาถารวมจิต เพื่อช่วยรวมรวบจิตให้นิ่ง

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถารวมจิต เพื่อช่วยรวมรวบจิตให้นิ่ง

คาถารวมจิต เพื่อช่วยรวมรวบจิตให้นิ่ง มั่นคง เป็นสมาธิ

อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง

ขอบคุณภาพจาก news.dmc.tv