Log In Forgot Password?
เตียงนอนเสริมอำนาจ

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : เตียงนอนเสริมอำนาจ

เตียงนอนเสริมอำนาจ

ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียง ได้แก่ พระพุทธรูป  องค์เทพจะส่งผลร้ายต่อผู้นอนได้ นี่เป็น ความจริงในตำราระบุเอาไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคือพลังหยิน แต่ผู้นอนคือพลังหยางแต่ที่เห็นชัดกว่าการไม่เคารพต่อสิงศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีผนังกั้นก็ตาม ตามหลักโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในห้องนอนพลังคลื่นสถิตออกมา เมื่อวางตรงกับผู้นอนคลื่นไฟฟ้าก็จะไหลเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ส่งผลกระทบนอนไม่หลับจะเข้าไปสะสมในร่างกายทำลายความสมดุลของขั้วบวกลบในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะ

วิธีการแก้ไข และหลักการจัดวางแท่นบูชาหรือห้องพระ
1. ห้องพระวางชั้นบนดีกว่าชั้นล่าง เพราะพระเป็นของสูง เป็นที่สักการะบูชา การวางต่ำกว่าคนในบ้าน ย่อมไม่เป็นมงคล
2. ห้องพระห้ามติดกับห้องส้วม ห้องส้วมเป็นธาตุน้ำ ห้องพระเป็นธาตุไฟ ตามกฎเบญจ ธาตุน้ำพิฆาตธาตุไฟ
3. ห้องพระต้องอยู่ในทำเลที่สงบ
4. กรณีที่เอาหัวเตียงไปที่ห้องพระ จะถือว่าเสีย เพราะคนนอนจะได้รับอิทธิพลของธาตุไฟ ทำให้ปวดหัวได้ง่าย นอนไม่ค่อยหลับ
5. ห้องพระห้ามต่ำกว่าห้องอื่น ห้องพระจะต้องเลือกวางในตำแหน่งที่สูงกว่าห้องอื่นๆ
6. โดยทั่วไปตามหลักฮวงจุ้ย การจัดวางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแท่นบูชาหรือห้องพระ ตำแหน่งหน้าบ้าน “เสริมอำนาจบารมี” ของบุคคลนั้น
7. ตำแหน่งในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ หรือทิศตะวันออกของบ้านพักมาทำเป็นห้องพระหรือแท่นบูชา
8.ทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจาก 2 ทิศดังกล่าว ถือเป็นทิศทางของประตูผีทางฮวงจุ้ย

บทความ อ.ตั้ม  ศรีนเรศพยากรณ์

ขอบคุณภาพจาก homedec.in.th
ขอบคุณข้อมูลจาก horolive.com