Log In Forgot Password?
คาถามหาพิทักษ์ ช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพย์สินต่างๆให้ปลอดภัย

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถามหาพิทักษ์ ช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพย์สินต่างๆให้ปลอดภัย

คาถามหาพิทักษ์ ใช้สวดภาวนาเวลาปิดประตูบ้าน หน้าต่าง ปิดตู้เซฟ ขณะใส่กุญแจ คาถามหาพิทักษ์จะช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพย์สินต่างๆให้ปลอดภัย

จิตติ วิตัง นะกรึง คะรัง

สวด ๓ จบ

ขอบคุณภาพจาก oknation.net