Log In Forgot Password?
คาถาปลุกเสกกุมารทอง เพื่อเรียกให้ช่วยปกป้องคุ้มภัย

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาปลุกเสกกุมารทอง เพื่อเรียกให้ช่วยปกป้องคุ้มภัย

คาถาปลุกเสกกุมารทอง เวลาที่เราจะไปไหนมาไหน ก็จะต้องเรียกให้เขา (กุมารทอง) ไปด้วยกับเราด้วยคาถานี้

เอหิ กุมารัง กุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธ

ขอบคุณภาพจาก newbuddha.com