Log In Forgot Password?
ทายใจทายนิสัย ต่างหู

ทายใจ ทายนิสัย : ทายใจทายนิสัย ต่างหู

ทายใจทายนิสัย ต่างหูไม่ชอบใส่ ต่างหู เลย
คุณเป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบถูกจำกัดเสรีภาพ เชื่อมั่นในความเรียบง่ าย และไม่สนใจในสิ่งยั่วยวนใจ


ต่างหู รูปสัตว์ หรือรูปดอกไม้
คุณเป็นคนรักธรรมชาติ ชอบดูแลสัตว์เลี้ยง ชอบเล่นสนุกกับเด็ก ๆ และชอบอะไรที่เรียบ ๆ ง่าย


ต่างหู รูปห่วง หรือต่างหูกลม
คุณเป็นคนรักสนุก ไม่ใช่คนหยิบโหย่ง และบางครั้งก็มีอารมณ์ลึกลับแฝงอยู่


ต่างหู ที่เป็นหมุดตัวเดียว
คุณเป็นคนมั่นคง มีศิลปะอยู่ในตัว ชอบของดี ๆ ที่ทันสมัยตามแฟชั่น


ต่างหู ตุ้งติ้ง หรือเป็นรูปหยดน้ำ
คุณเป็นคนที่สนใจเรื่องแฟชั่น และการแต่งตัวมาก ชอบสังคมและการเต้นรำขอบคุณข้อมูล : Forward Mail
ขอบคุณรูปภาพประกอบ : listdd.com