Log In Forgot Password?
ฮวงจุ้ยสำนักงาน

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ฮวงจุ้ยสำนักงาน

ฮวงจุ้ยสำนักงาน

จุดที่ 1 ประตูรั้ว หรือประตูทางเข้าออกสำนักงานของท่าน จุดนี้เองเป็นจุดที่บ่งบองวาสนาของกิจการของท่าน ซึ่งจาก สภาพที่มองเห็น มีสิ่งใดประดับประดาอยู่ หรือมีสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของประตูทางเข้าสำนักงานมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นตัวบ่งชี้ความสูงส่งใน กิจการของท่านได้เป็นอย่างดี เช่น บางบริษทห้างร้าน มีประตูที่สูงใหญ่ บางที่เล็กคับแคบเดินเข้าออกลำบาก บางที่ประตูเก่าซอมซ่อเหมือนจะ หลุดแหล่ไม่หลุดแหล่ เข้าออกง่ายหรือลำบากเพียงใด และมีสิ่งของใดๆ ประดับรับทางเข้าหน้าบริษัทอยู่บ้าน สิ่งขงเหล่านั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ ระดับ หนึ่งว่าเจ้าของบริษัทนี้มีบุคลิคลักษณะนิสัยการทำงานที่นี่อย่างใร และรูปร่างรูปทรงของประตูก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้อีกเช่นกัน

จุดที่ 2 โรงรถ คือจุดความเจริญ ในบริษัทก็จะต้องเป็นส่วนของลานจอดรถเท่านั้นเพราะไม่ใช่ บ้านจึงไม่มีห้องนอน ความเจริญจะ มากน้อย ยิ่งใหญ่ หรือเล็กจิ๋ว ก็อยู่ที่ลานจอดรถของท่านนั่นเอง ว่ามีบริการลูกค้าและพนักงานได้อย่างเพียงพอหรือไม่ และ มีสิ่งของที่ตั้งวางในลานจอดรถส่งผลดีหรือร้ายต่อความเจริญของท่านอย่างไรบางบ้านที่อาจารย์ไปพบเจอมาเป็นบริษํท ห้างร้านติดถนนใหญ่ที่ไม่มีลานจอดรถเป็นของตัวเอง แต่ก็สามารถจอดข้างทางได้ ถามว่า บริศํทแนวนี้มีมากมั๊ยในบ้านเมือง ของเรา ก็มีมากมาย และมีความเจริญรุ่งเรืองดี เพราะถึงแม้ว่าไม่มีลานจอดรดแต่ถ้าสามารถจอดรถริมถนน ข้างทางได้ ก็เป็น การบ่งบอกว่าท่านเจริญได้เช่นกัน แต่ความเจริญนั้นมาจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวท่านเอง ถ้า เพื่อนบ้านดี คนรอบบข้างดี ท่านก็เจริญได้เช่นกัน แต่ถ้าจะให้ดีกว่า ท่านก็ควรจะมีสถานที่หน้าร้านทำไว้เพื่อให้เห็นว่าเป็นลานจอดรถของท่านด้วย อย่างน้อยเมื่อเวลาจะเสริมฉวงจุ้ย ก็จะได้มีที่ให้ท่านเสริมความเจริญได้อย่างเป็นสัดส่วน และสำหรับบริษัทห้างร้านที่มา ลานจอดรถกว้างขวางใหญ่โต ก็ต้องไปดูว่า ท่านได้จัดลานจอดรถของท่านถูกหลักชัยภูมิ ดีแล้วหรือไม่ เพราะถ้าท่านทำ ให้ลานจอดรถ ระเลาะเทอะ มีแต่ของแตกหัก ก็ใช่ว่าจะช่วยให้ความเจริญที่ยิ่งใหญ่มาหาท่านได้ แต่ในทางกลับกันอาจนำ ความเสื่อมมาสู่ท่านได้เช่นกัน

จุดที่ 3 ห้องนั่งเล่น หรือสวนหย่อม ถ้ามีซึ่งเป็นโซนนั่งเล่นพักผ่อนสำหรับพนักงานซึ่งส่วนใหญ่ตามบริษัทขนดย่อมๆจะ ไม่ค่อยมีโซนนี้ภาบในตึก แต่อาจจะมีสวนหย่อมเล็กๆ หน้าตึก หรือแค่ม้าหินนั่งพักผ่อน ถ้าเป็นตึกใหญ่ๆ อาจมีฟิสเนส หรือ สวนหย่อมลอยฟ้าไว้บริการ ซึ่งโซนนี้เป็นส่วนที่ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานของคุณเอง บริษัทื้ได้มาตรฐานมักมีไว้บริการ ลูกน้อง แต่ไม่ต้องพูดถึงบริษัทเล็กๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่มี มีอย่างมากก็แค่ม้าหินลานนั่งเล่นหน้าบริษัทซึ่งก็ยังดีกว่า ไม่มีเลยอย่างน้อยก็จะเป็นตัวช่วยให้ลูกน้องบริวารหรือแม้แต่ตัวท่านเองที่ทำงานอยู่ในสถานที่แห่งนี้ มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์เพื่อร่างกายที่พร้อมรับงานหนักได้

จุดที่ 4 ห้องทำงาน เป็นจุดมีพื้นที่มากที่สุดในบริษัท ห้างร้านของทุกท่านคือ ห้องทำงาน ซึ่งจะใหญ่เล็กแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสัด ส่วนของพื้นที่ๆแต่ละกิจการจะมีเพื่อประกอบกิจการที่แตกต่างกันออกไปและห้องทำงานของสมาชิกทุกคนในบริษัท ก็ต้องการ การจัดสรรให้ลงตัวกับพนักงานทุกคน ซึ่งถ้าว่ากันตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ควรจัดให้โต๊ะทำงานหันได้หลาก หลายทิศทาง หลายมุมอย่างน้อย ควรหันโต๊ะทำงานได้ไม่ต่ำกว่า 4 - 8 ทิศขึ้นไป เพราะพนักงานแต่ละคนจะเหมาะสม กับมุมหรือทิศทางที่แกตกต่างกันออกไป ถ้าหันทิศทางไม่ได้ก็จะมีวิธีการจัดโซนอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการวางจุด ยุทธศาสตร์ในองค์กรณ์ นั่นเอง ซึ่งก็คือการแบ่งโซนตามทิศทั้ง 8 และวางตำแหน่งของแต่ละคนที่เหมาะสมให้ลงตัวเพื่อ เสริมประสิทธิภาพให้กับการทำงานของพนัก งานแต่ละคน ตามตำแหน่งที่ควรจะเป็น เป็นการวางจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียว และอีกห้องหนึ่งที่สำคัญที่ สุดคือห้องทำงานของผู้บริหาร ห้องนี้สามารถเสริมดวงให้กับเจ้าของบริษัทได้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการบริหารงาน การติดต่อธุรกิจระดับใหญ่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เป็นส่วนสำคัญที่ต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแล เฝ้าระวังตลอดเวลา เพราะการติดต่อ เจรจาค้าขายๆ ที่สำคัญที่ท่านไม่ต้องการให้เกิดการผิดพลาดนั้น สามารถกำหนดทิศทางให้เป็นไปดั่งใจคิดได้ด้วยการเสริมดวง ผู้บริหารในห้องทำงานของท่านนั่นเอง

จุดที่ 5 ห้องครัว อาจเป็นห้องที่ดูไม่สำคัญนัก แต่เมื่อเที่ยบความมหมายระหว่างบ้านกับกิจการแล้ว ห้องครั้วหมายถึงความ อุดมสมบูรณ์ คู่ครอง หุ้นส่วน และสิ่งที่สะสม หรือ คลังสินค้า บางบริษัทที่เน้นด้านการผลิต เช่นโรงงานผลิตสินค้าทั้งหลาย แหล่ หรือ ห้างสรรพสินค้า จะต้องมีคลังสินค้า สต๊อกสินค้า ห้องเก็บของซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมบัติ ที่จะนำเงินทองกลับมา ให้ในภายหลัง จุดนี้จะเล็กหรือใหญ่ จะมีคุณสมบัติดีเสียอย่างไร เราสสามารถตรวจเช็คได้จากดวงและทิศทางว่าเป็นอย่างไร และควรแก้ไขหรือเสิรมฉวงจุ้ยแบบใดให้ส่งผลได้ดีขึ้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพของการกักเก็บและการระบายออกของสินค้าอย่าง รวดเร็วคล่องตัวามที่ท่านต้องอการ

จุดที่ 6ห้องเก็บของ ถังขยะ เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของบริษัทห้างร้าน สำนักงานต่างๆ นั่นคือจุดการเงิน การคลัง เมื่อเทียบ กับบ้านก็จะเป้นห้งเก็บของ ถังขยะทุกๆ จุดในบ้าน และถังขยะหน้าบ้าน และห้องคนใช้ เแล้วมันจะไป เหมือนกับจุดที่ 5 หรือไม่บางท่านอาจสบสนงุนงง ท่านต้องแยกแยะให้ออกระหว่างห้องเก็บของกับ คลังสินค้า ห้องเก็บของอาจใช้เก็บวัสดุที่ยังไม่ได้นำไปทำการผลิตสินค้าออกมา แต่คลังสินค้านั้น หมายถึงที่สำหรับเก็บสินค้าเพื่อรอเวลาส่งออกขายแล้ว ดังนั้นความต่างจึงอยู่ตรงนี้ บางบริษัทมีห้อง เก็บของ ห้องเก็บเอกสารมากมาย แต่บางที่ก็มีแบบย่อมเยา เล็กๆ หรือหาแทบไม่ได้เลย แต่ไม่มีเลยก็ ไม่น่าจะเป็นไปได้นอกจากจะเป็นร้านค้าเล็กๆ ก็ต้องไปดูที่ตู้เซฟ หรือโต๊ะเก็บเงินไปเลย และเมื่อมีการทำ ธุรกิจก็ต้องมีการเก็บการใช้จ่ายเงินทองแน่นอน จุดนี้แหล่ะที่เค้าเรียกว่าบ่อเงินบ่อทอง หรือขุมทรัพย์ที่แท้ จริงของกิจการทุกแขนง บางกิจการบางสถานที่ เมื่อนำดวงมาเที่ยบกับทิศทางแล้ว มีจุดการเงนที่ดีมาก ทำมาหากินอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด แต่บางที่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปจึงต้องมีการปรับ เสริมเติมแต่งจุดนี้ของพื้นที่ให้ดีให้สมบูรณ์เพื่อเสริมศํกยภาพในการทำเงินให้กับกิจการแห่งนั้นๆ ที่คุณมี อยู่ให้ทำเงินทำทองให้กับเจ้าของกิจการให้มากที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

จุดที่ 7 ห้องน้ำ เป็นจุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกน้องบริวารของท่านนั่นเอง ซึ่งในจุดนี้เราจะไปดูกันที่ห้องน้ำของบริษัทนั้นๆ ว่ามี สภาพเป็นอย่างไร มีห้องน้ำสมบูรณ์ สะอาด และพอใช้กับปริมาณคนหรอกไม่ และในห้องน้ำมีเฟอร์นิเจอร์อะไรตบแต่งอยู่บ้าง ซึ่งนั่นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการบริหารคนของที่นี่ได้เช่นกันว่าดูแลลูกน้องดีแค่ไหน ลูกน้องซื้อสัตย์หรือไม่ ทำงานตรงไปโกง มามีรูรั่วไหล ที่จุดใดหรือเปล่า

ขอบคุณภาพจาก forfur.com
ขอบคุณข้อมูลจาก fengshuiwin.com