Log In Forgot Password?
แสงแดดกับฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : แสงแดดกับฮวงจุ้ย

แสงแดดกับฮวงจุ้ย

แสงแดดกับฮวงจุ้ยนั้นมีความสำคัญกับการออกแบบบ้านและอาคารเป็นอย่างมากโดย แสงแดดจะ เป็นตัวการนำความร้อนมาสู่บ้านอยู่เสมอ เช่น ตอนเวลาสายๆทิศตะวันออกของบ้านจะเป็นส่วน บริเวณที่ร้อนสุดเพราะรับแดดมากสุด หรือช่วงเวลาบ่ายทิศตะวันตกก็จะได้รับแดดที่สุด นอกจากนี้ความร้อนที่เกี่ยวข้องกับแสงแดดแล้วแสงนั้นยังเกี่ยวข้องกับความ รู้สึกอารมณ์ของคนด้วย โดย สภาพบ้านที่มืดกับสว่างจะให้ความรู้สึกต่อคนนั้นต่างๆกัน เช่นเดียวกับภาพๆต่างๆที่ช่างภาพนั้นถ่ายรูปโดยช่างภาพทุกคนจะให้ความสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องแสงเป็นอย่างมากเพื่อให้ผลงานภาพที่ได้มา ได้ความรู้สึกและอารมณ์ตรงตามความต้องการ

แสงสว่างนั้นจะให้ความรู้สึกที่สดชื่น กระปรี้กระเปร่า สดใส และยังให้ความร้อน หากว่าตามหลักการของหยินหยางของ ศาสตร์จีนนั้นความสว่างนั้นเป็นพลังหยาง ส่วนความมืดนั้นเป็นพลังหยิน ซึ่งหลักการของหยินหยางเบื้องต้นจะเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งโดยสิ่งด้วย กันโดยสิ่งหนึ่งจะเป็นหยางและอีกสิ่งจะเป็นหยิน โดยสรรพสิ่งในโลกในโลกล้วนแล้วแต่มีสองสิ่งมาประกอบกัน เช่น ทางชีวะมีเพศผู้และเพศเมีย ทางเคมีบอกมีกรดและก็ต้องมีด่าง คณิตศาสตร์มีบวกก็ต้องมีลบ แม่เหล็กมีขั้วบวกและขั้วลบ การเคลื่อนไหวกับการหยุดนิ่ง มีดีก็มีเลว มีก้าวหน้าก็มีเสื่อมถอย ฯลฯ ซึ่งกับ แสงนั้นความสว่างก็จะเป็นพลังหยางที่เหมือนความเคลื่อนไหวกระปรี้กระเปร่า ส่วนความมืดนั้นเหมือนพลังหยินที่เหมือนกับความหยุดนิ่ง ซึมเศร้า ลึกลับ เสื่อมถอย นั้นเอง

โดยบ้านไหนที่แสงสว่างไม่เพียงพอหรือบ้านที่มืดเรียกได้ว่ามีความเป็นหยิน สูงก็จะทำให้คนไม่ค่อยอยู่บ้าน สร้างความซึมเซา โดดเดี่ยวให้กับผู้อยู่อาศัย หากเป็นสถานที่ทำงานใดที่มืดก็อาจ จะทำให้คนรู้สึกไม่อยากทำงาน ขี้เกียจ ซึมเซาได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้ ขณะที่สถานที่บางที่เป็นหยินมากๆเช่น มืด ทึบ ชื้น อับไม่มีการผ่านเรียกว่าหยินสุดๆนั้นอาจเป็นที่อยู่ของผี วิญญาณต่างๆได้ ซึ่งสถานที่ร้างๆต่างๆนั้นก็มีสภาพเป็นหยินสูงนั้นเอง ในทางตรงข้ามหากบ้านนั้นมีแสงสว่างเพียงพอก็จะทำให้บ้านนั้นน่าอยู่มากขึ้น ผู้อยู่อาศัยก็จะกระปรี้กระเปร้า รวมถึงทำให้คน อยากอยู่อาศัยในบ้านนั้นมากขึ้นด้วยและหากเป็นสถานที่ทำงานนั้นแสงเป็นพลัง หยางที่กระตุ้นต่อจิตใจคนให้ทำงานได้ดีโดยทำให้คนทำงานนั้นมีความรู้สึก กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า จึงส่งผลที่ ดีต่อประสิทธิภาพการทำงานนั้นเอง

นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์กับหลักการหยินหยางแล้วนั้นวัยเด็ก ของสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะมีพลังงานหยางมากกว่าวัยชรา เพราะเด็กนั้นมีกำลังเคลื่อนไหว ยิ่งเป็นช่วงวัยรุ่นก็จะเป็น ช่วงที่ร่างกายนั้นแข็งแรงที่สุดก็จะมีกำลังมากสุด ขณะเดียวกันเมื่อเวลาที่คนชรานั้นร่างกายคนก็จะเหี่ยวย่น กำลังเสื่อมถอยลงไปก็เรียกว่าเป็นหยิน ซี่งเมื่อคนตายแล้วก็คือสภาพหยินสูงสุดนั้นเอง ดังนั้นสำหรับคนที่อายุมากหรือคนชราแล้วก็ควรจะได้รับพลังด้านหยางให้มากตาม อายุด้วยเนื่องจากเป็นพลังหยางที่ทำให้สดชื่นและกระปรี้กระเปร่าขึ้นไม่ให้ ห่อเหี่ยวตามอายุที่มากขึ้น ซึ่งการใช้แสง เพิ่มพลังหยางให้กับที่อยู่อาศัยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบ้านที่มีผู้สูง อายุหรือคนชราให้สภาพร่างกายดีขึ้นนั้นเอง

แสงนั้นมีอิทธิพลกับมนุษย์ทั้งในเรื่องความร้อนและความรู้สึกของคนนั้นเป็น อย่างมาก ดังนั้นการสร้างและออกแบบอาคารหรือบ้านนั้นให้มีแสงสว่างเพียงพอจึงเป็น ปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย แสงสว่างที่เราได้รับมากที่สุดในโลกก็คือแสงแดดหรือแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ นั้นเอง ดังนั้นจะออกแบบและสร้างบ้านหรืออาคารให้สอดคล้องกับแสงนั้นจึงควรมาทำความ เข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง ของแสงแดดนั้นก่อน

หลายคนคิดว่าพระอาทิตย์นั้นขึ้นทางทิศตะวันออกตรงๆและตกที่ทิศตะวันตกตรงๆ และยังคิดว่าพระอาทิตย์นั้นขึ้นเป็นแนวเส้นตรงจากทิศตะวันออกไปยังติดตะวัน ตกเสมอ แท้จริงแล้วพระ อาทิตย์ไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงอย่างนั้นเสมอและจะมีไม่กี่วันในรอบปีที่ ดวงอาทิตย์นั้นขึ้นละตกลงในทิศตะวันออกและตะวันตกพอดี ส่วนใหญ่ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกเบี่ยงออกไปทางทิศเหนือ และทิศใต้ด้วย สาเหตุที่พระอาทิตย์นั้นไม่ได้ขึ้นและลงตรงทิศตะวันออกและทิศตะวันตกพอดี นั้นเนื่องจากว่าโลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนโลกนั้นปกติจะเอียง 23.5 องศากับระนาบการ โคจรรอบดวงอาทิตย์

ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และแกนโลกทางเหนือจะเข้าหาดวงอาทิตย์ ประเทศส่วนใหญ่ที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจะได้รับแสงหรือความร้อนจากดวง อาทิตย์โดยตรงจึงทำให้เป็นช่วงฤดูร้อน และทำให้เวลากลางวันนั้นยาวกว่าเวลากลางคืนโดยช่วงนี้พระอาทิตย์จะขึ้นและลง เบี่ยงไปทางทิศเหนือ โดยหากเรามองดูดวงอาทิตย์นั้นจะเดินทางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยจะอ้อม ไป ทางทิศเหนือ

ส่วนเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และแกนโลกทางเหนือหันออกห่างดวงอาทิตย์หรือ แกนโลกทางใต้หันเข้าหาดวงอาทิตย์นั้นประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนั้นจะ ได้รับความแสงและความ จากดวงอาทิตย์น้อยกว่าจึงทำให้เป็นฤดูหนาวและยังทำให้ระยะเวลาของกลางวัน สั้นลงและกลางคืนนั้นยาวขึ้น พระอาทิตย์จะขึ้นและลงเบี่ยงไปทางทิศใต้ โดยหากเรามองดูดวงอาทิตย์นั้นจะเดิน ทางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยจะอ้อมไปทางทิศใต้

แต่หากพิจารณาเฉพาะประเทศไทยนั้นช่วงที่โลกโคจรเคลื่อนเอาขั้วโลกเหนือเอียง ออกห่างพระอาทิตย์(ช่วงปลายฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วงต้นฤดูร้อนนั้น) จะทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นลงหรือเคลื่อน ที่บนเบี่ยงไปทางทิศใต้เหมือนกับประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรทั่วไป แต่ ขณะที่ช่วงที่โลกโคจรเคลื่อนเอาขั้วโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์นั้น (ช่วงฤดูร้อนไปจึงถึงช่วงต้นฤดูฝน) จะทำให้ดวง อาทิตย์ขึ้นลงหรือเคลื่อนที่บนฟ้าอยู่บริเวณตรงกลางจากทิศตะวันออกไปตะวันตก พอดี และทำให้เกิดแสงแดดอยู่ตรงหัวเราค่อนข้างพอดีอีกด้วย ซึ่งต่างจากประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรทั่วไปที่ พระอาทิตย์เคลื่อนที่เบี่ยงไปทางเหนือ โดยสาเหตุที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปตะวันตกพอดีนั้นเนื่องจาก ประเทศไทยนั้นมีตำแหน่งอยู่เหนือเส้นศูนย์ขึ้นไปไม่มากพอ แต่หากเป็น ประเทศที่อยู่เหนือประเทศไทยขึ้นไปหรือเหนือเส้นศูนย์สูตรมากพอระดับหนึ่ง แล้วพระอาทิตย์ก็จะเคลื่อนที่เบี่ยงไปทางทิศเหนือนั้นเอง

สาเหตุจากการที่โลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนโลกนั้นปกติจะเอียง 23.5 องศากับระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำคนในประเทศไทยนั้นเห็นดวงอาทิตย์บนฟ้าตรงหัวช่วงฤดูร้อนไป จนต้นฤดูฝนและเคลื่อนที่เบี่ยงไปทางทิศใต้ช่วงปลายฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วงต้นฤดูร้อน จึงทำให้แสงแดดมาที่มาจากทิศเหนือนั้นน้อยกว่าทางทิศใต้นั้นเอง
      
ดังนั้นการที่สร้างบ้านให้หน้าบ้านไปทางทิศใต้ก็จะมีโอกาสรับแสงแดดตลอดวัน หากเทียบกับทิศอื่น โดยเฉพาะหากเทียบกับทิศเหนือที่แถบไม่ได้รับแสงแดดเลย ส่วนการสร้างบ้านหันไปทางทิศ ตะวันออกกับตะวันตกก็จะรับแดดประมาณครึ่งหนึ่งของเวลากลางวัน ส่วนกรณีห้องนั่งเล่นที่มักอยู่ทิศหน้าบ้านซึ่งหากหันไปตามทิศทางแต่ละทิศก็ จะได้รับแสงแดดไม่เท่ากัน ความหมายคือได้รับ ความร้อนและความรู้สึกที่จากแสงต่างๆนั้นเอง ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงหลักสถาปัตยกรรมในการรับแสงแต่ละทิศเพื่อให้ลดความ ร้อนจากแสงแดดที่นำมาสู่บ้านและอาคารควบคู่กับการใช้แสงสว่างให้ เพียงพอให้มีผลต่อความรู้สึกของคน

ขอบคุณภาพจาก gotoknow.org
ขอบคุณข้อมูลจาก bhb.co.th