ปลูกไม้เลื้อยในบ้าน มีผลในด้านสุขภาพอย่างไร

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ปลูกไม้เลื้อยในบ้าน มีผลในด้านสุขภาพอย่างไร

ปลูกไม้เลื้อยในบ้าน มีผลในด้านสุขภาพอย่างไร

โดยปกติตามหลักแล้ว ตันไม้ มีส่วนช่วยให้ฮวงจุ้ยมีผลดีขึ้น แม้แต่บ้านที่มีลักษณะไม่สมประกอบ อาจใช้ต้นไม้เข้ามาช่วยจัดมุมเปลี่ยนบรรยายกาศจากซบเซาให้เป็นสดชื่น เจริญตาเจริญใจ เป็นการช่วยเพิ่มพลังปราณ หรือเรียกว่า "ขี่ หรือ ฉี้ " ในบรรยากาศของห้องให้เต็มขึ้นมา ถ้าเพื่อนๆ แต่ถ้าวางต้นไม้ผิดที่ ผิดทางก็อาจจะก่อให้เกิดการเจ็บไขได้ป่วยได้ วันนี้เราจึงนำการ ปลูกไม้เลื้อยในบ้าน ส่งผลอย่างไรในด้านสุขภาพ

ตำราข้อห้าม สำหรับผู้อยู่อาศัย ที่ได้จัดบ้านด้วยต้นไม้ หรือปลูกต้นไม้ ให้ระวังในจุดที่ต้องห้ามที่ได้ทดสอบแล้วว่า มันสามารถก่อเหตุร้าย ได้แก่การเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัว ซึ่งอาจเป็นโรคประหลาด ที่ไม่ทราบสาเหตุของการเป็นมาอีกด้วย แต่ต้นไม้ที่ห้าม กลับไม่ใช่พุ่ม มักจะเป็นไม้เลื้อย ไม้เถาว์ มุมบ้านที่ต้องห้ามมิให้สร้างเรือนต้นไม้ในจุดนั้นๆด้วย เรือนไม้ที่ปลูกไม้เถาว์เหล่านั้น สามารถส่งผลกระทบและส่งผลต่อการเจ็บป่วยของคนในบ้าน แต่ไม้ยืนต้นหรือไม้กระถางสำหรับประดับอื่นๆ มีผลกระทบเช่นกันแต่ไม่แรงเท่าไม้เลื้อ

หน้าบ้านหันทิศตะวันตก : ห้ามปลูกไม้เลื้อยทิศตะวันตก
หน้าบ้านหันทิศตะวันออก : ห้ามปลูกไม้เลื้อยทิศตะวันออก
หน้าบ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ : ห้ามปลูกไม้เลื้อยทิศตะวันตกเฉียงใต้
หน้าบ้านหันทิศตะวันตกเฉียงเหนือ : ห้ามปลูกไม้เลื้อยทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
หน้าบ้านหันทิศใต้ : ห้ามปลูกไม้เลื้อยทิศใต้
หน้าบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงใต้ : ห้ามปลูกไม้เลื้อยทิศตะวันออกเฉียงใต้
หน้าบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : ห้ามปลูกไม้เลื้อยทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

การปลูกต้นไม้ผู้อยู่อาศัยย่อมแจ่มใสเบิกบานไปด้วยต้นไม้จึงมีบทบาทอย่างสูงในการจัดบ้าน และส่งเสริมบรรยากาศ ช่วยเพิ่มพลังบริสุทธิ์ให้แก่บ้านของเราอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก homeidea.in.th
ขอบคุณข้อมูลจาก sumnakcharang.com