Log In Forgot Password?
คาถานิ้วเพชรพระอิศวร มีคุณด้านช่วยคนถูกผีสิง

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถานิ้วเพชรพระอิศวร มีคุณด้านช่วยคนถูกผีสิง

คาถานิ้วเพชรพระอิศวร เสก 7 คาบ เป่าที่นิ้วชี้ เสมือนหนึ่งนิ้วพระอิศวร ชี้หน้าคนผีเข้าสิง หรือคนถูกคุณผีกลัวนัก เมื่อชี้ไปถูกผีตัวใด เหมือนกับถูกสายฟ้าฟาด
จะเจ็บรวดร้าวยิ่งนัก ถ้าผีโป่งป่า ผีกระสือ สำแดงเดช ลองพุ่งเป็นดวงไฟให้เห็น เมื่อเสกนิ้วชี้ ให้เป็นนิ้วเพชร ชี้ฟาดไปยังผีเหล่านั้นก็จะตกลงนอนดิ้น เจ็บปวดรวดร้าวเผ่นหนี

อะหังปิสาโธ อะหังปะริโจโร ปิริสาโธติ ฯ

ขอบคุณภาพจาก uauction.uamulet.com