Log In Forgot Password?
คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ ตั้งมั่น ตั้งใจ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ ตั้งมั่น ตั้งใจ

คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุ

ขอให้ทาน ที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเหตุ ให้ข้าพเจ้า หมดความเศร้าหมองใจ จิตใจผ่องใส พบแต่ความสงบสุขในใจเถิด

ขอบคุณภาพจาก dailynews.co.th