Log In Forgot Password?
คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ

คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ

อะยัง ภูมิปะเทโส วิสุงคาโม สุขี โหตุ. 

ขอภูมิประเทศ ส่วนแห่งบ้านนี้ จงมีความสุข ฯ

ขอบคุณภาพจาก 10000fah.com