Log In Forgot Password?
ประตูคือจุดจ่ายกระแสพลัง

ฮวงจุ้ย เสริมดวง : ประตูคือจุดจ่ายกระแสพลัง

ประตูคือจุดจ่ายกระแสพลัง

ประตูนั้นจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในวิชาฮวงจุ้ยซึ่งประตูนั้นเปรียบเสมือนช่องทางที่เข้าออกของพลังที่ดีและพลังที่ร้ายสำหรับบ้านและอาคารต่างๆ ซึ่งซินแสหลายคนให้น้ำหนักกับองศาทิศทาง ขนาด ชัยภูมิ ของประตูเป็นหลักมากกว่าเรื่องอื่นๆ เนื่องจากหลักการของวิชาฮวงจุ้ยที่แท้จริงนั้นเป็นการว่าด้วยการบริหารพลังธรรมชาติโดยจากของ “ฮวงที่หมายถึงลม” และ “จุ้ยที่หมายถึงน้ำ” ซึ่งเป็นวัตถุของไหลในเชิงวิศวกรรม ซึ่งจะต้องมีการคำนวณหาพลังที่ดีและร้ายในแต่ละองศาทิศทาง หากเป็นทิศที่มีพลังดีก็จะต้องเหนี่ยวนำพลังที่นั้นเข้ามาเก็บสะสมในบ้านหรืออาคารนั้นให้มากที่สุดโดยการผ่านช่องประตูหรือหน้าต่าง แต่หากเมื่อเป็นพลังที่ร้ายก็จะต้องป้องกันไม่ให้เขามาในหรืออาคาร หรือจะต้องเหนี่ยวนำกระแสนั้นออกจากบ้าน อาคารนั้นๆให้มากที่สุดโดยการผ่านช่องลมที่เป็นประตูหรือหน้าต่างเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้จะให้ความสำคัญของช่องประตูมากกว่าเนื่องจากว่าเป็นช่องลมให้อากาศเข้าและออกได้มากกว่าช่องหน้าต่างเนื่องจากมักจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า และหากเทียบประตูทางเข้าหลักของบ้านกับประตูอื่นๆแล้ว ประตูทางเข้าหลักก็จะมีความสำคัญกว่าเนื่องจากเป็นทิศทางที่คนเข้าออกเยอะจึงมีการเข้าออกของกระแสลมเยอะตามไปด้วยเพราะคนนั้นเวลาเคลื่อนไหวเดินเข้าออกประตูก็สามารถลากกระแสลมอ่อนๆได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ประตูหลักมักมีขนาดใหญ่กว่าประตูอื่นๆในบ้าน อาคารต่างๆ หรือบ้านบางบ้านก็นิยมเปิดประตูทางเข้าหลักบ้านเกือบตลอดเวลาเพื่อการระบายอากาศที่ดีของบ้าน จึงยิ่งทำให้ประตูหลักของบ้านนั้นเป็นทิศทางที่รับกระแสจากพลังธรรมชาติเช่นของลมมากที่สุด

ซินแสหลายท่านมักพูดว่าประตูทางเข้าหลักนั้นเหมือนปากของบ้านหรืออาคารต่างๆ เนื่องจากประตูทางเข้านั้นเปรียบเสมือนจุดจ่ายกระแสพลังงานเข้าสู่บ้านเป็นหลักหรือเสมือนจุดจ่ายอาหารเข้าสู่ร่างกายคนดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับจุดจ่ายกระแสพลังงานนี้ของบ้านเราโดยพิจารณาจาก

1) ชัยภูมิภายนอกอาคารของประตูทางเข้าหลัก (ด้านนอกประตู) ถ้าชัยภูมิภายนอกนั้นจะต้องโล่งเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขว้างกระแสลมที่จะพัดเข้ามาสู่ภายในบ้านหรืออาคารนั้นๆอย่างง่ายได้ เช่น ต้นไม้ใหญ่ เสาอาคาร กันสาด เสาไฟฟ้า รั้วที่มีสภาพทึบมาบังทางเข้าประตู พื้นที่ด้านหน้าประตูควรมีลานโล่งและชานพักหรือหรือทางฮวงจุ้ยเรียกว่า “เม้งตึ้ง” ที่เป็นลานสะสมพลังโดยสภาพของลานโล่งและชานพักหน้าประตูนั้นไม่ควรมีสภาพเอียงเทออกเนื่องจากสภาพที่เทออกนั้นทำให้กระแสพลังธรรมชาตินั้นไหลออกจากทางเข้าประตูหน้าบ้านซึ่งจริงแล้วลมนั้นจัดเป็นของไหลในทางวิศวกรรม ดังนั้นสภาพเอียงเทออกจึงไม่สามารถสะสมพลังไว้ที่ประตูทางเข้าได้ นอกจากนี้ระดับประตูทางเข้าไม่ควรยกสูงจากพื้นดินมากเกินไปเนื่องจากยิ่งสูงนั้นก็ทำให้สภาพอากาศสะสมตัวได้น้อยการนำพาพลังเข้าสู่ประตูน้อยเนื่องจากพลังงานนั้นถูกนำพาโดยลมที่มีลักษณะเป็นของไหลจึงจะต้องไหลลงต่ำเสมอ

ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือเมื่อยืนบริเวณประตูทางเข้าจะต้องสามารถรู้สึกถึงพลังธรรมชาติได้ชัดเจนยิ่งมากยิ่งดี เช่นการรู้สึกถึงกระแสลมที่พัดเข้ามาสู่บ้านอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกระแสลมที่เกิดจากธรรมชาติ หรือกระแสลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆเช่น รถที่วิ่งผ่านหน้าบ้าน หรือกระแสลมที่เกิดจากการสร้างของคนเช่น น้ำพุที่มีการกระจายน้ำไปบนอากาศให้น้ำนั้นมีสภาพแหวกอากาศให้เกิดกระแสลมได้ตลอดเวลา 

โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก baannatura.com