Log In Forgot Password?
ทายใจทายนิสัย จากการแปรงฟัน

ทายใจ ทายนิสัย : ทายใจทายนิสัย จากการแปรงฟัน

ทายใจทายนิสัย จากการแปรงฟันเวลาแปรงฟัน แล้วชอบมองดูกระจกขณะแปรงฟัน
คุณเป็นนักปฎิบัติการสูง กล้าได้กล้าเสีย กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำ ถ้ามีความรักจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความรัก และสามารถตัดใจได้หากรักไม่สมหวัง เป็นคนเด็ดเดี่ยวจริงๆ


เวลาแปรงฟัน ชอบมองซ้าย มองขวา
คุณเป็นคนรักมัดระวัง ขี้ระแวง หากมีความรัก คุณจะเป็นคนเชื่อฟัง อยู่ในโอวาท ของคนที่คุณรัก


เวลาแปรงฟัน ชอบมองก๊อกน้ำ ขอบอ่างล้างหน้า พื้นห้องน้ำ หรือเท้าตัวเอง
คุณเป็นคนมีอัธยาศัยดี เป็นคนน่ารัก ใครมีเพื่อน หรือเป็นแฟน จะรู้สึกอบอุ่น


เวลาแปรงฟัน ชอบมองดูเพดาน, ดูผนัง
คุณเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หากมีคนรัก คุณชอบให้คนรักแก้ไขปัญหาให้ทั้งๆ ที่คุณสามารถแก้ไขเองได้ขอบคุณข้อมูลจาก : pyayam.com
ขอบคุณรูปภาพประกอบ : women.thaiza.com