Log In Forgot Password?
คาถาพระยาพาลี ช่วยคลายความโกรธของผู้หญิง

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาพระยาพาลี ช่วยคลายความโกรธของผู้หญิง

คาถาพระยาพาลี คาถานี้ให้ภาวนาลูบหลังผู้หญิงดีนักแล ถึงโกรธมากเท่าใดก็หายสิ้น 

นะระงับดับโทโส โมละลายความคิด พุทละลายน้ำจิต ธาให้ลุ่มหลง ยะงวยงงพิศวาส ตัวกูสวาหะ
พุทธังปราบถึงหัวใจ ธัมมังปราบทุกข์ขุมขน สังฆังปราบถึงมันสมอง โอมจิตตังพาลี
ลูบหลังนางแก้วดาราสวาหะ อิตถีสะจิตตัง เอหิพันธัง ปิยังมะมะ ฯ

ขอบคุณภาพจาก men.postjung.com