Log In Forgot Password?
คาถาเป่าตา ภาวนาให้มีดวงตาที่ชัดเจน

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาเป่าตา ภาวนาให้มีดวงตาที่ชัดเจน

คาถาเป่าตา คาถานี้ให้บริกรรมเอามือป้องหน้าพ่นลมให้เข้าตาเราแล้วเมื่อจะใช้ประสมเนตรก็ให้ภาวนาดังนี้ดีนักแล 

โอมพระแรงจับแสงพระลักษณ์ พระจันทร์ ถือจักร พระลักษณ์ จับตา
อิ จงมาเข้าตาสวาหะ โอมพระเนตรมึงแลมา จักษุยันตาชิวหายันติ 

ขอบคุณภาพจาก tlcthai.com