Log In Forgot Password?
มนต์เทพรำเพย เสกให้สาวรักสาวหลง

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : มนต์เทพรำเพย เสกให้สาวรักสาวหลง

มนต์เทพรำเพย มนต์นี้ ให้เขียนชื่อเขาลงในใบตองกล้วยตานี เขียนชื่อเราทับลงไป
แล้วให้เขียนเป็นตัวยันต์สามมุมล้อมชื่อนั้นเสีย จึงมวนยาเข้าเสกด้วยมนต์นี้ พ่นสาวรักแล 

โอมรำเพยมหารำเพย พระพายเจ้าเอ๋ยรำเพยพัดไป ต้องที่หัวใจ หฤทัยรำจวน
พระพายพัดชวน พัดกวนใจมา นิ่งอยู่มิได้ ร้องไห้โหยหา มาเร็วมารา มาร่วมมารัก มาสู่อยู่สม
มาชมมาทัก มาแนบเนื้ออ่อน มานอนเหนือตัก มารักเร็วรา จิตติมิตตา สะมาคะมะ อิมังจิตติ
พันธะนัง อธิฏฐามิ อิมัง กายะพันธะ นังอธิฏฐามิ อิมัง อังคพันธะนัง อธิฏฐามิ 

ขอบคุณภาพจาก horoscope.sanook.com