Log In Forgot Password?
คำอธิษฐานเมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คำอธิษฐานเมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ

คำอธิษฐาน เมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ

"สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ 

ทานของเราให้ดีแล้วหนอ ขอจงเป็นเครื่อง นำมาซึ่งความสิ้นไป แห่งอาสวะกิเลส

ขอบคุณภาพจาก club.sanook.com