Log In Forgot Password?
คาถาแร้งถามข่าว

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาแร้งถามข่าว

คาถาแร้งถามข่าว
ผีจะใช้แร้งถามข่าว อาจารย์ท่านกล่าวให้เอาพลูร่วมใจมาได้แล้วให้ลงคาถาลงชื่ออิตถียา ชื่อเราปรารถนาด้วยกัน
บรรจุลงลูกสะบ้าพลันเอาไม้รักนั้น อุดไว้ให้แน่นเถิดหนา แล้วใส่ก้อนเส้าอย่าช้า ตั้งสัจจาธิษฐาน หม้อพลุ่งให้พลุ่งเหมือนกัน
อย่าทันถึงวัน มึงเร่งมาพลัน อย่าทันถึง ๗ ราตรี พันนัดมึงจะเป็นผี ฤ ฤา ฦ ฦา มนต์นี้เสกหนา ฯ คาถานี้ของท่านอาจารย์คล้ายปักษ์ใต้แล ฯ

ฤ ฤา ฦ ฦา ฯ

ขอบคุณภาพจาก oknation.net