Log In Forgot Password?
คาถาเทพรำลึก รำลึกถึงผู้ใดผู้นั้นก็มาหาเรา

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาเทพรำลึก รำลึกถึงผู้ใดผู้นั้นก็มาหาเรา

คาถาเทพรำลึก คาถาเทพรำลึกนี้ให้ภาวนาตามกำลังวันดีนักแล รำลึกถึงผู้ใดผู้นั้นก็มาหาเราเป็นพระมนต์ที่พระฤาษีให้แก่นางแก่นจันทน์ไว้ เมื่อนางว่าพระคาถา พระฤาษีก็ต้องมาหานางทุกที ไป ฯ

โอมสิทธิพระฤาษีมุนี ธะจึงชุบมนต์ตระนี้ให้แก่กู ธะจึงให้กูรำลึกถึง (ชื่อที่ปรารถนา) ก็มารำลึกถึงกู
ธะจะให้กูรำลึกถึงพระยม พระยมก็มารำลึกถึงกู ธะจึงให้กูรำลึกถึงพระกาฬ พระกาฬก็มารำลึกถึงกู
ธะจึงให้กูรำลึกถึงพระจตุโลกบาล พระจตุโลกบาลก็มารำลึกถึงกู ธะจึงให้กูรำลึกถึงพระภูมิ พระภูมิก็มารำลึกถึงกู
ธะจึงให้กูรำลึกถึงพระพาย พระพายก็มารำลึกถึงกู ธะจึงให้กูรำลึกถึงพระนารายณ์ พระนารายณ์ก็มารำลึกถึงกู
ธะจึงให้กูรำลึกถึงพระเสื้อเมือง ครูหมอปริยายประสิทธิสะวาหะ อมพระรำลึกมหารำลึกรำจิตรำจวนใจ
พระพายพัดไปมึงอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูอยู่วันละ ๗ หน ฯ

ขอบคุณภาพจาก variety.horoworld.com