Log In Forgot Password?
คาถามหารำลึก สวดให้คนนึกถึงเรา

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถามหารำลึก สวดให้คนนึกถึงเรา

คาถามหารำลึก

มุทุจิตตัง ภัทเท เอหิ โมกขัง โมหันต์วา นะระคุเณนะ มัยหัง ทิส์วานะ สามิวิริยะ เอหิ ปะริเทวันติ ฯ

คาถาบทนี้ใช้ได้ทุกอย่างทางสตรี ถ้าจะทำรำลึกถึงให้เอาใบรักมาสองใบ ลงชื่อเขาใบลงชื่อเราใบหนึ่ง แล้วเอาใบรักนั้นประกบ เอาชื่อเราไว้ข้างบนเสกด้วยพระมนต์ตามนี้ แล้วใส่ไว้ใต้ที่นอนเรา เขารำลึกถึงเรา
เมื่อลงชื่อให้เรียกดังนี้ นามานังสะมาอตะโถ ยุตตะถะ แห่งนามะทั้งหลาย พระนามะเจ้าพึงหมายให้เรียกชื่อ(....) ฯ แล้วใส่ชื่อเสีย คือวงรอบชื่อนั้นเสียว่า เอหิ ทิเน ฐาเน นามะวิกรึงคะเร ฯ
ให้เรียกจิตด้วยคาถานี้ จิตติจิตตัง โอมจิตติ มะหาจิตตัง จิตติพันธัง จิตติจิต (ชื่อ....) มาสู่จิตกู จิตติมามา อาคัจฉาหิ เอหิมามา ฯ

ให้เรียกเจตภูตด้วยคาถานี้
เอหิ เอหิ จัตตุระภูเต อิตถิโย สะมาคะโม เอหิปถวี เอหิอาโป เอหิเตโช เอหิวาโย สะมาคะมะ นะเยปะรังยุตเต นะมะพะทะ
สัพพะปะรัง ยุตตะวา เอหิภูตะ ภูตะ ภูตา เอหิสัมมะเนริน เอหิสัมมะเนรัน เอหิสัมมะนันตะโก นะเมตตัง นางเอื้อยอารี นางอี่อาราม
นางงามกาหลง นางจงควดี มาสู่แห่งนามชื่อ (...) อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ สะมาคะมา ฯ
แล้วผูกเสียด้วยคาถาบทนี้
เอหิ จิตตัง อิตถีมานัง อะจิตติ อะจิตตัง จิตติรุมะนัง จิตตังมะมะ จิตติสุหินิมา นิมามา อิสัพเพชนา ก็มา
อิพหูชนา ก็มา อิจิตติ (ชื่อ) ก็มา อิใจ (ชื่อ) ก็มา อชีวิต (ชื่อ) ก็มา อิทะ อิตะ อิมะ อิอะ อิอุ อิคือ (ชื่อ)
พุทธังกรึงกะระนัง ธัมมังกรึงกะระนัง สังฆังกรึงกะระนัง นะผูก โมมัด พุดรัด ทารึง ยะกรึง คะเร โสทายา ฯ

ขอบคุณภาพจาก forum.uamulet.com