Log In Forgot Password?
มนต์พระเพทยาธร ช่วยให้คนฝันถึงเรา

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : มนต์พระเพทยาธร ช่วยให้คนฝันถึงเรา

มนต์พระเพทยาธร คาถานี้ให้ลงชื่อเขากับชื่อเรา ลงใส่ในกระดาษก็ได้ ลงใส่ใบรักซ้อนก็ได้ เอาประกบกันเข้าเอาชื่อเขาไว้ล่าง
ชื่อเราไว้บน เอามนต์นี้บริกรรมให้ทำเวลาดึกสงัด เอาชื่อนั้นใส่ไว้ใต้หมอนหนุนหัว เขาฝันเห็นเราแล ฯ

อมพระเพทยาธร เสด็จจรอยู่บนเวหาจะเรียกให้มึงมากูจะใช้ให้มึงไป สู่ห้อง(ชื่อ.....)นอน กูจะให้มึงไปสมจรกับด้วย(ชื่อ....)
ที่กำลังหลับสนิทนิทรา เมามัวนิมิต คิดว่ากูมาสมสู่อยู่ด้วย จงรีบไปข้ามห้วย ข้ามหนอง ข้ามคลอง ข้ามท่า ข้ามดิน ข้ามฟ้า
ข้ามมหาสมุทรสายสินธุ์ ข้ามคีรินทร์มนต์ ข้ามผ้าพยนต์ และอาถรรพณ์ไป เถิดพ่อไป ชัยยะ ชัยยะ ประสิทธิเม โอมจิตตัง
มาเรโส โสมาเร อาคัจฉาหิ อิติวัตตัพโพ อาคัจฉาหิ โอมเทพรำลึก มหาเทพรำลึก ตรึกจิตตรึกใจ ตรึกในพระทัย (ชื่อ....)
ให้สะดุ้งยังรุ่งยังค่ำ อย่าหลับอย่านอน บนฟูกบนหมอน รำลึกตรึกถึง รำพึงจงมา นั่งท่าคอยลม คอยชมแต่เงานั่งแอบคลึงเคล้า
ภิรมย์ชมเชย พระพายเจ้าเอ๋ย จงมาพัดเอาดวงจิต(ชื่อ....) มาสู่ดวงจิตกู พัดเอาดวงจิตกูไปสู่ดวงจิต(ชื่อ....)
นะ ผูกจิต โม ผูกใจ พุท ผูกอาลัย ธา ให้คร่ำครวญ ยะ ให้รัญจวน ปั่นป่วนถึงกู อยู่เรือนมิได้ ร้องไห้มาหากู เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ โอมสิทธิสวาโหม ฯ

ขอบคุณภาพจาก horoscope.sanook.com