Log In Forgot Password?
คาถาธนูมือ คาถานี้เสกเมื่อเข้าต่อสู้ด้วยศัตรู

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาธนูมือ คาถานี้เสกเมื่อเข้าต่อสู้ด้วยศัตรู

คาถาธนูมือ คาถานี้เสกเมื่อเข้าต่อสู้ด้วยศัตรู ฯ

โอมตรีเพ็ชร์เทพยดา ให้กรรมสิทธิ์แก่ข้าสะวาหะ จะฉะ สัพพัง มะระณัง ภะเว ฯ

ขอบคุณภาพจาก muaythaijiroft.persianblog.ir