Log In Forgot Password?
คาถาหัวใจปถมัง มีคุณหลายด้าน

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาหัวใจปถมัง มีคุณหลายด้าน

คาถาหัวใจปถมัง

ทุสะมะนิ ฯ

พระคาถาหัวใจปถมังบทนี้ใช้ทางอยู่คงวิเศษนักให้ภาวนาถอดเป็น ๑๖ ขระด้วยกันคือ ทุสะมะนิ มะนิทุสะ นิทุสะมะ ฯ เสกหล้ากินได้
เสกน้ำมันทาตัวก็ได้อยู่แก่หอกดาบทั้งปวง เสกมือลูบคมดาบได้และฝอยของเกจิอาจารย์บางท่านว่าใช้ภาวนาเอา มือผ่าไม้กระบอกได้ ไม่เป็นอันตรายเลย
ภาวนาไปกันศัตรูทำอันตรายเรามิได้เลย แม้นเขาล้อมไว้ก็ไปได้ ถ้าจะเดินมิให้เหนื่อย ให้ภาวนาคาถาหัวใจพระปถมังนี้เดินไม่เหนื่อย
และเดินได้รวดเร็วจนคนอื่นตามมิทัน เสก ๑๐๘ หนลงกระหม่อมคงทนยิ่งนัก ทางเมตตาก็ใช้ได้ มีฝอยใช้มากมายนักแล ฯ

ขอบคุณภาพจาก konrakmeed.com