Log In Forgot Password?
คาถาหัวใจพระยาเต่าเรือน ไร้อันตรายจากศัตรู

คาถาบูชา บทสวดมนต์ : คาถาหัวใจพระยาเต่าเรือน ไร้อันตรายจากศัตรู

คาถาหัวใจพระยาเต่าเรือน

นาสังสิโม ฯ

สิทธิการิยะ พระอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าหากผู้ใดได้ พบหัวใจพระยาเต่าเรือน มีอยู่ ๔ ตัวแล
-ท่านให้ทดลองดู ให้ภาวนาตบหัวเด็ก ถ้าเด็กไม่โกรธ เป็นหัวใจพระยาเต่าเรือนแล
-ถ้าจะทำสตรีภาพให้รัก ให้เขียนชื่อเขาใส่ลงในฝ่ามือ แล้วให้เขียนเลข ๗ คาบ เอาน้ำมันหอมทาตัวไปให้เขาแลเห็นหน้า รักเรานักแลสำเร็จสมความปรารถนาตามเรามาแล
-ถ้าจะทำให้เป็นกำบังหายตัว ให้ออกไปนั่งกลางแดด แล้วให้ภาวนาสำรวมอินทรีย์ให้ตรงบริกรรมไปกว่าเงาจะหาย แล้วให้เดินไปเถิดคนมิเห็นตัวเราเลย
-พระคาถานี้ให้ภาวนาไว้ แม้นศัตรูจะล้อมเราทั่วทิศ ก็ไม่สามารถจะทำอันตรายเราได้ เผอิญให้งวยงงจังงังไปสิ้น พระคาถานี้ใช้เป็นมหาแคล้วคลาดวิเศษนัก
-ถ้าจะประจญด้วยศัตรูหรือคู่ความให้นั้งเหนือลมบริกรรทเป่าไปเถิด ศัตรูงวยงงเลอะเลือนไปสิ้น ภาวนาพ่นควันบุหรี่ก็ได้
-ถ้าเขาหาความแก่เรา ให้เขียนชื่อเขาใส่หัวแม่เท้า แล้วเอาหัวแม่เท้ากดดิน บริกรรมพระคาถาพระยาเต่าเรือน เพ่งดูก้อนเมฆอันเกลื่อนกลุ้มในอากาศ บริกรรมจนเมฆกระจายสูญสิ้นหายไป
ความที่หานั้นก็สูญหายไปสิ้นแล อุปเทห์คาถาหัวใจพระยาเต่าเรือนนี้ใช้ได้ทุกประการ ภาวนาให้งวยงงหลงใหลดีนักแล เขียนใส่อาสน์สงฆ์แล้วบริกรรมไป พระสวดมนต์จับต้นชนปลายมิถูกแล ฯ

ขอบคุณภาพจาก chayut4299.blogspot.com